TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

 • Địa điểm: 43 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 • Website: www.ldxh.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: DLX
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 15
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 6
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 70%
 • Học phí: Từ 457.000đ - 532.000đ/tín chỉ

Trường Đại học Lao động – Xã hội là trường đại học công lập được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Lao động – Xã hội theo Quyết định số 26/2005/QĐ-TTg ngày 31/1/2005 của Thủ tướng Chính phủ chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trụ sở chính của trường được đặt tại số 43 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Năm thành lập trường được chọn là năm 1961. Ngày truyền thống của Trường là ngày 27 tháng 5.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 61
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 55
  2. Dạy học: 29
  3. Công bố bài báo khoa học: 153
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 107
  5. Chất lượng người học: 114
  6. Cơ sở vật chất: 72

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 10.847
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 3 %
 • Tổng số giảng viên: 346
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 36,7%

Học phí:                  Từ 457.000đ – 532.000đ/tín chỉ

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       5 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                   0 chương trình