TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

 • Địa điểm: 87 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Website: www.hlu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: LPH
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Pháp luật
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 4
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 14
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 85%
 • Học phí: Từ 572.000đ - 1.605.000đ/tín chỉ

Trường Đại học Luật Hà Nội là trường đại học công lập đào tạo luật pháp hàng đầu của Việt Nam, trực thuộc Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 30/09/2022, Phó Thủ Tướng thường trực Chính Phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết Định số 1156/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, trung tâm nghiên cứu và truyền bá pháp lý hàng đầu trong các cơ sở đào tạo pháp luật của Việt Nam, có vai trò dẫn dắt trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật của cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và thế giới”.

Trường Đại học Luật Hà Nội là trường đại học có quy mô đào tạo về ngành luật lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho đất nước. Trường đang tổ chức đào tạo các bậc đại học, cao học, và nghiên cứu sinh; Ngoài ra với nhu cầu của xã hội, Trường tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho nhiều đối tượng khác nhau. Thực hiện, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học pháp lý và thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 52
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 103
  2. Dạy học: 11
  3. Công bố bài báo khoa học: 129
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 26
  5. Chất lượng người học: 17
  6. Cơ sở vật chất: 168

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 9.586
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 11 %
 • Tổng số giảng viên: 304
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 43,4%

Học phí:                  Từ 572.000đ – 1.605.000đ/tín chỉ

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình