TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: University of Law Ho Chi Minh City
 • Năm thành lập: 2000
 • Địa điểm: Số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tỉnh/thành phố: TP. Hồ Chí Minh
 • Vùng kinh tế: Đông Nam bộ
 • Website: www.hcmulaw.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: LPS
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Pháp luật

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý lớn nhất tại Việt Nam và là cơ sở đào tạo luật lớn nhất phía Nam. Hiện tại, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân lực phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở hội nhập cơ sở hai (miền Nam) của Trường Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: Không
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: Không

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 120
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 37
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 57
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 52
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 10
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 162

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12: Hết hạn
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: Không