TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

 • Địa điểm: B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Website: www.hou.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: MHN
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 18
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 9
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 91%
 • Học phí: Từ 12.204.000đ - 20.040.000đ/năm

Trường Đại học Mở Hà Nội (tiếng Anh: Hanoi Open University, viết tắt: HOU) là một cơ sở giáo dục đại học công lập, nhiều cấp độ, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 69
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 68
  2. Dạy học: 62
  3. Công bố bài báo khoa học: 124
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 65
  5. Chất lượng người học: 50
  6. Cơ sở vật chất: 93

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 14.994
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 4 %
 • Tổng số giảng viên: 412
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 38,3%

Học phí:                  Từ 12.204.000đ – 20.040.000đ/năm

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       3 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình