TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

 • Địa điểm: 168, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ
 • Website: www.nctu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: DNC
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Dân lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 35
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 6
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 87%
 • Học phí:

Trường Đại học Nam Cần Thơ là trường đại học tư thục được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động đào tạo theo Quyết định số 1335/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 98
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 153
  2. Dạy học: 93
  3. Công bố bài báo khoa học: 131
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 91
  5. Chất lượng người học: 78
  6. Cơ sở vật chất: 6

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 9.682
 • Tỷ lệ học viên sau đại học:
 • Tổng số giảng viên: 542
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 13,7%

Học phí:

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      3

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Chưa kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       8 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình