TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

 • Địa điểm: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website: http://www.buh.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: NHS
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Kinh tế, Tài chính
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 7
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 8
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 95%
 • Học phí:

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh University of Banking) là trường đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. HUB tiên phong trong việc phát triển các ngành, chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Trường định hướng trở thành đại học đa ngành và tiên phong ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên ngành.

Trường thành lập năm 1957 trên cơ sở trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng cơ sở 2. Kể từ 2004, trường bắt đầu đào tạo sau đại học. Trường trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 63
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 100
  2. Dạy học: 63
  3. Công bố bài báo khoa học: 42
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 49
  5. Chất lượng người học: 29
  6. Cơ sở vật chất: 114

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 11.635
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 8,3 %
 • Tổng số giảng viên: 357
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 30,8%

Học phí:

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 2 chương trình