TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: The Banking University of Ho Chi Minh City
 • Năm thành lập: 2003
 • Địa điểm: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tỉnh/thành phố: TP. Hồ Chí Minh
 • Vùng kinh tế: Đông Nam bộ
 • Website: http://www.buh.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: NHS
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Kinh tế, Tài chính

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh University of Banking) là trường đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. HUB tiên phong trong việc phát triển các ngành, chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.
Trường định hướng trở thành đại học đa ngành và tiên phong ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên ngành.
Trường thành lập năm 1957 trên cơ sở trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng cơ sở 2. Kể từ 2004, trường bắt đầu đào tạo sau đại học. Trường trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: Không
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: Không

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 39
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 14
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 44
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 77
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 13
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 122

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12: Còn hạn
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: Không