Trường Đại học Phenikaa

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: Phenikaa University
 • Năm thành lập: 2018
 • Địa điểm: Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội
 • Tỉnh/thành phố: Hà Nội
 • Vùng kinh tế: Đồng bằng Sông Hồng
 • Website: https://phenikaa-uni.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: DTA
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Dân lập
 • Khối ngành: Đa ngành

GIỚI THIỆU CHUNG

Được thành lập ngày 10/10/2007 theo Quyết định số 1368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tháng 10/2017, Trưởng Đại học Thành Tây trở thành thành viên của Tập đoàn Phenikaa – Tập đoàn Công nghệ và Công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Ngày 21/11/2018, Trường chính thức mang tên Trường Đại học Phenikaa theo Quyết định số 1609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Với sự đầu tư của Tập đoàn Phenikaa, Trường thực sự đã và đang được tái cấu trúc toàn diện theo định hướng Đổi mới sáng tạo và nghiên cứu để cùng với hệ thống giáo dục liên cấp trở thành một trong ba trụ cột của Hệ sinh thái Phenikaa là Doanh nghiệp – Giáo dục – Nghiên cứu khoa học. Hệ sinh thái này tạo điều kiện giúp Trường Đại học Phenikaa hoạt động hiệu quả theo mô hình doanh nghiệp trí thức với định hướng là trường đại học đổi mới sáng tạo, xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao, khởi nghiệp và hướng nghiệp; nơi đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng; luôn gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển và tạo ra giá trị mới cho cộng đồng.
Trong định hướng phát triển là một trường đại học không vì lợi nhuận và dựa trên triết lý giáo dục: Tôn trọng – Sáng tạo – Phản biện, Trường Đại học Phenikaa sẽ thực sự trở thành đại học trải nghiệm, nơi mà hoạt động giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên được gắn liền với thực tiễn. Trong nghiên cứu, Trường phát triển song song cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Quả trình đào tạo gắn kết với hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ kỹ năng thực tế để làm việc hiệu quả.
Quốc tế hóa là một trong những chiến lược trụ cột để Trường Đại học Phenikaa mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược nằm trong Top 100 trường tốt nhất châu Á trong vòng 2 thập niên. Trong giai đoạn hiện nay cùng với việc hoàn thiện mô hình hoạt động của trường đại học kết hợp với doanh nghiệp trí thức trong hệ sinh thái của Tập đoàn, Trường Đại học Phenikaa đang từng bước thực hiện hoá mục tiêu trở thành một trường đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam.

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: Không
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: 4*

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 33
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 113
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 18
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 5
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 89
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 38

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12: Còn hạn
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: Không