TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

 • Địa điểm: 215 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website: https://hiu.vn/
 • Mã tuyển sinh: HIU
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Dân lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 35
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 11
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 93%
 • Học phí: Từ 27.500.000đ - 125.000.000đ/kì

Đại học Quốc tế Hồng Bàng là một đại học tư thục tại Việt Nam, do ông Nguyễn Mạnh Hùng thành lập năm 1997, hiện đã nhượng quyền sở hữu cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 68
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 60
  2. Dạy học: 83
  3. Công bố bài báo khoa học: 45
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 131
  5. Chất lượng người học: 127
  6. Cơ sở vật chất: 67

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 11.197
 • Tỷ lệ học viên sau đại học:
 • Tổng số giảng viên: 606
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 21,9%

Học phí:                  Từ 27.500.000đ – 125.000.000đ/kì

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       4 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình