Trường Đại học Sài Gòn

Thông tin chung về Trường Đại học Sài Gòn

 • Địa điểm: 273 An Dương Vương, phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website: http://www.sgu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: SGD
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 62
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 17
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 89%
 • Học phí: 1.445.000 - 3.267.000 đồng/tháng

Trường Đại học Sài Gòn là một cơ sở giáo dục đại học đa ngành trực thuộc Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg  ngày 25/04/2007 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 40
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 37
  2. Dạy học: 34
  3. Công bố bài báo khoa học: 54
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 63
  5. Chất lượng người học: 52
  6. Cơ sở vật chất: 172

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 16.421
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 6,2 %
 • Tổng số giảng viên: 554
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 31,9%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 11 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 0 chương trình