Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Thông tin chung về Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

 • Địa điểm: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website: http://hcmute.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: SPK
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Kỹ thuật - Công nghệ
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 47
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 24
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 97%
 • Học phí: 38.000.000 - 50.000.000 đồng/năm

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Technology and Education) là một trường đại học đa ngành tại Việt Nam, với thế mạnh về đào tạo kỹ thuật, được đánh giá là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu về đào tạo khối ngành kỹ thuật tại miền Nam.

Trường là một trong 6 Đại học Sư phạm Kỹ thuật của cả nước – đào tạo kỹ thuật lấy ứng dụng làm trọng tâm để giảng dạy, có chức năng đào tạo kỹ sư công nghệ và giáo viên kỹ thuật. Đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của miền Nam Việt Nam.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 28
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 58
  2. Dạy học: 31
  3. Công bố bài báo khoa học: 36
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 36
  5. Chất lượng người học: 39
  6. Cơ sở vật chất: 87

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 20.565
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 6 %
 • Tổng số giảng viên: 875
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 32,0%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 0 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 14 chương trình