TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 • Địa điểm: phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An
 • Website: http://vuted.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: SKV
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Kỹ thuật - Công nghệ
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 12
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 4
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 85%
 • Học phí: Từ 8.430.000đ - 11.680.000đ/năm

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh mang đến cơ hội và môi trường đào tạo, NCKH chất lượng, uy tín trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật, kỹ thuật công nghệ, kinh tế và xã hội theo hướng ứng dụng; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho giáo viên và người lao động đạt chuẩn Quốc gia, Quốc tế.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 81
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 103
  2. Dạy học: 70
  3. Công bố bài báo khoa học: 116
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 148
  5. Chất lượng người học: 156
  6. Cơ sở vật chất: 43

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 4.817
 • Tỷ lệ học viên sau đại học:
 • Tổng số giảng viên: 234
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 15,8%

Học phí:                  Từ 8.430.000đ – 11.680.000đ/năm

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình