TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

 • Địa điểm: 280 An Dương Vương, Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website: www.hcmue.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: SPS
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Sư phạm
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 35
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 35
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 96%
 • Học phí:

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Education) được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1976 theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ, là một trường đại học chuyên ngành sư phạm và ngôn ngữ, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 66
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 82
  2. Dạy học:                     92
  3. Công bố bài báo khoa học: 63
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 20
  5. Chất lượng người học: 15
  6. Cơ sở vật chất: 73

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 19.176
 • Tỷ lệ học viên sau đại học:
 • Tổng số giảng viên: 490
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 36,1%

Học phí:

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 8 chương trình