TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

 • Địa điểm: Số 41A đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 • Website: www.hunre.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: DMT
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 24
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 6
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 60%
 • Học phí:

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Hanoi University of Natural Resources and Environment; viết tắt: HUNRE), là một trường Đại học công lập tại Hà Nội, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đã được công nhận đạt Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là trung tâm nghiên cứu, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao với trình độ đại học và sau đại học cho các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, môi trường, khí hậu, biển – hải đảo, trắc địa- bản đồ, đất đai, địa chất, khí tượng, thủy văn,… phục vụ cho lĩnh vực tài nguyên môi trường của đất nước. Trường đang tích cực xây dựng đề án phát triển trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 70
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 43
  2. Dạy học: 95
  3. Công bố bài báo khoa học: 55
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 64
  5. Chất lượng người học: 87
  6. Cơ sở vật chất: 161

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 7.820
 • Tỷ lệ học viên sau đại học:
 • Tổng số giảng viên: 453
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 17,9%

Học phí:

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       9 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình