TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH

 • Địa điểm: 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website: http://www.hcmunre.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: DTM
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học:
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 17
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 2%
 • Học phí: 63

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh University of Natural Resources and Environment) là một trường đại học đa ngành tại Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 64
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 60
  2. Dạy học: 32
  3. Công bố bài báo khoa học: 62
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 86
  5. Chất lượng người học: 152
  6. Cơ sở vật chất: 143

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 5.619
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 3,3 %
 • Tổng số giảng viên: 236
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 26,7%

Học phí:

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       4 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình