TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: Thang Long University
 • Năm thành lập: 1994
 • Địa điểm: Đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Tỉnh/thành phố: Hà Nội
 • Vùng kinh tế: Đồng bằng Sông Hồng
 • Website: https://thanglong.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: DTL
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Dân lập
 • Khối ngành: Đa ngành

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Thăng Long (tiếng Anh: Thang Long University) là một trường đại học đa ngành ở thành phố Hà Nội, đây là cơ sở giáo dục bậc đại học tư nhân đầu tiên hình thành và phát triển trong chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được thành lập vào năm 1988.
Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ là ông Phan Văn Khải đã ban hành quyết định chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Thăng Long từ “dân lập” sang loại hình “tư thục” (có nghĩa là văn bằng của nhà trường chính thức được công nhận trực thuộc trong hệ thống văn bằng quốc gia, tuy nhiên, trường vẫn hoàn toàn tự chủ về mặt tài chính, không phụ thuộc vào sự tài trợ của nhà nước).

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: Không
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: Không

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 120
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 11
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 75
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 152
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 52
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 158

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12: Hết hạn
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: Không