Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Thông tin chung về Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

 • Địa điểm: Số 98 Phố Dương Quảng Hàm, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 • Website: www.hnmu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: HNM
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Sư phạm
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 23
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 01
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 100%
 • Học phí: 1.200.000 - 1.450.000 đồng/tháng

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (tiếng Anh: Hanoi Capital University) là trường đại học công lập đầu tiên do UBND thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý thành lập ngày 31 tháng 12 năm 2014 trên cơ sở nâng cấp Trường CĐSP Hà Nội

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 34
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 68
  2. Dạy học: 18
  3. Công bố bài báo khoa học: 111
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 52
  5. Chất lượng người học: 25
  6. Cơ sở vật chất: 62

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 6.573
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 0 %
 • Tổng số giảng viên: 262
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 30,5%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 3 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 0 chương trình