Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: Hanoi Metropolitan Univerisity
 • Năm thành lập: 2014
 • Địa điểm: Số 98 Phố Dương Quảng Hàm, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 • Tỉnh/thành phố: Hà Nội
 • Vùng kinh tế: Đồng bằng Sông Hồng
 • Website: www.hnmu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: HNM
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Sư phạm

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (tiếng Anh: Hanoi Capital University) là trường đại học công lập đầu tiên do UBND thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý thành lập ngày 31 tháng 12 năm 2014 trên cơ sở nâng cấp Trường CĐSP Hà Nội

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: Không
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: Không

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 46
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 53
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 129
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 56
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 59
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 134

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12: Còn hạn
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: Không