Trường Đại học Thương Mại

Thông tin chung về Trường Đại học Thương Mại

 • Địa điểm: 79 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Website: https://tmu.edu.vn/
 • Mã tuyển sinh: TMA
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Kinh tế, Tài chính
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 30
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 12
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 98%
 • Học phí: 23.000.000 - 33.495.000 đồng/năm

Trường Đại học Thương mại (tiếng Anh: Thuongmai University, tên viết tắt: TMU) là trường đại học công lập, trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được công nhận đạt Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ; hoạt động theo cơ chế tự chủ.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 34
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 27
  2. Dạy học: 87
  3. Công bố bài báo khoa học: 41
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 23
  5. Chất lượng người học: 6
  6. Cơ sở vật chất: 102

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 15.631
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 12,8%
 • Tổng số giảng viên: 434
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 32,3%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 16 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 0 chương trình