Trường Đại học Thuỷ lợi

Thông tin chung về Trường Đại học Thuỷ lợi

 • Địa điểm: Số 175 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
 • Website: http://tlu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: TLA
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 40
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 29
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 93%
 • Học phí:

Trường Đại học Thủy Lợi (tiếng Anh: Thuy Loi University) là trường đại học số một trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thủy lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Tiền thân của Trường là Học viện Thủy lợi Điện lực được thành lập năm 1959. Tháng 1 năm 1963, Học viện Thủy lợi Điện lực chia thành 4 đơn vị là Trung cấp điện, Trung cấp Thủy lợi, Viện Nghiên cứu khoa học Thủy lợi và Trường Đại học Thủy lợi. Ban đầu, Trường có 3 ngành đào tạo: Thủy công, Thủy nông, Thủy văn. Các phòng thí nghiệm được lắp đặt: Sức bền vật liệu, Thủy lực, Thủy công, Thủy điện, Cơ đất… Năm 1965 nhà hành chính được xây dựng hoàn thành, với nhiều phòng học và phòng thí nghiệm phục vụ giảng dạy.

Hiện tại, Trường Đại học Thủy lợi với 9 ngành 20 chuyên ngành nhằm phủ kín nội dung hoạt động về kỹ thuật tài nguyên nước ở Việt Nam. Dù là một trường chuyên ngành nhưng việc đào tạo của nhà trường đã đang bắt đầu mang tính liên ngành đa lĩnh vực.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 12
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 17
  2. Dạy học: 5
  3. Công bố bài báo khoa học: 31
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 38
  5. Chất lượng người học: 44
  6. Cơ sở vật chất: 137

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 16.389
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 5,3%
 • Tổng số giảng viên: 619
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 59,0%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 4* UPM
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 12 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 2 chương trình