TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 • Địa điểm: 119 đường Ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
 • Website: http://www.tgu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: TTG
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 24
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 0
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 88%
 • Học phí: Từ 350.000đ - 420.000đ/tín chỉ

Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997) và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh gồm Tiền Giang, Long An, Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang).

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 91
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 103
  2. Dạy học: 108
  3. Công bố bài báo khoa học: 73
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 108
  5. Chất lượng người học: 92
  6. Cơ sở vật chất: 3

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 4.861
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 0 %
 • Tổng số giảng viên: 313
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 11,5%

Học phí:                  Từ 350.000đ – 420.000đ/tín chỉ

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình