TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Culture
 • Năm thành lập: 2005
 • Địa điểm: 51 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tỉnh/thành phố: TP. Hồ Chí Minh
 • Vùng kinh tế: Đông Nam bộ
 • Website: https://www.hcmuc.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: VHS
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Văn hóa

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du lịch.

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 03/01/1976 (theo quyết định của Bộ Văn hoá Thông tin miền Nam), lúc đó có tên gọi là Trường Nghiệp vụ Văn hoá – Thông tin, đào tạo trình độ trung cấp, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành văn hóa – thông tin (ngày 30/8/1976, theo quyết định số 110/VH-QĐ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, trường đổi tên thành Trường Lý luận và Nghiệp vụ II; Ngày 19/09/1981, theo Quyết định số 121/VH-QĐ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, trường được đổi tên thành Trường Văn hoá tại Thành phố Hồ Chí Minh). Ngày 26/4/1995, theo quyết định số 1787/VH-QĐ của Bộ Văn hóa – Thông tin Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo trình độ cao đẳng. Ngày 23/6/2005, theo quyết định số 154/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo trình độ đại học, sau đại học và các trình độ thấp hơn.

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: Không
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: Không

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 46
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 44
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 174
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 85
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 93
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 121

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12: Còn hạn
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: Không