TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH

 • Địa điểm: 51 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website: https://www.hcmuc.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: VHS
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Văn hóa
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 8
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 3
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 72%
 • Học phí: 12.000.000đ/năm

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (tên gọi quốc tế: Ho Chi Minh city University of Culture, viết tắt: HCMUC) là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du lịch.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 83
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 103
  2. Dạy học: 76
  3. Công bố bài báo khoa học: 153
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 77
  5. Chất lượng người học: 86
  6. Cơ sở vật chất: 26

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 3.074
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 4 %
 • Tổng số giảng viên: 94
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 28,7%

Học phí:                  12.000.000đ/năm

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình