Trường Đại học Việt Đức

Thông tin chung về Trường Đại học Việt Đức

 • Địa điểm: Đường Lê Lai, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 • Website: www.vgu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: VGU
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 7
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 8
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 94%
 • Học phí: 39.200.000 - 41.800.000 đồng/học kì

Trường Đại học Việt Đức (Vietnamese-German University, viết tắt VGU) là trường đại học công lập được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 2008 theo Quyết định số 1196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường được thành lập trên cơ sở thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức. Hiện tại, tất cả các chương trình ở Đại học Việt Đức (VGU) đều do hầu hết giáo sư từ các trường đối tác Đức giảng dạy và sinh viên sẽ nhận được văn bằng chính thức từ các trường đối tác Đức. Những chương trình hiện tại được chọn từ các ngành kỹ thuật mũi nhọn của Đức và được giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trong quá trình học, sinh viên sẽ được học môn tiếng Đức. Đối với một số ngành, những sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc có thể được chọn để học một thời gian ngắn tại Đức với mức học phí không đổi, hoặc được đài thọ làm thực tập ở Đức hoặc trong các công ty Đức ở Việt Nam.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 41
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 154
  2. Dạy học: 17
  3. Công bố bài báo khoa học: 10
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 103
  5. Chất lượng người học: 83
  6. Cơ sở vật chất: 53

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 1.898
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 24 %
 • Tổng số giảng viên: 55
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 45,5%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Chưa kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 0 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 3 chương trình