Trường Đại học Vinh

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: Vinh University
 • Năm thành lập: 1959
 • Địa điểm: 182 đường Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An
 • Tỉnh/thành phố: Nghệ An
 • Vùng kinh tế: Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Website: https://vinhuni.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: TDV
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Đa ngành

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Vinh (Vinh University) là một trong những trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tại miền Trung Việt Nam,, là một trường đại học lớn có vị thế trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam. Hiện nay, Trường Đại học Vinh được xếp vào danh sách trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, đang được đầu tư phát triển thành Đại học, gồm nhiều Trường Đại học thành viên. Đại học Vinh còn là một Trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách công cho tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc miền Trung Việt Nam.

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: Không
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: 4*

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 17
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 41
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 50
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 18
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 12
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 5

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12:
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: Không