TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

 • Địa điểm: 72A, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
 • Website: http://www.hpmu.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: YPB
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Sức khỏe
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 7
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 7
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 95%
 • Học phí: Từ 1.850.000đ - 2.450.000đ/tháng

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (tiếng Anh: Haiphong University Of Medicine and Pharmacy) là một trường đại học chuyên ngành y khoa tại Việt Nam. Có sứ mạng Đào tạo nguồn nhân lực y tế uy tín, chất lượng; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chú trọng phát triển y dược biển đảo Việt Nam. Được xếp vào nhóm các trường đại học trọng điểm đào tạo nhân lực y tế của Việt Nam, trực thuộc Bộ Y tế.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 73
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 103
  2. Dạy học: 91
  3. Công bố bài báo khoa học: 91
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 41
  5. Chất lượng người học: 37
  6. Cơ sở vật chất: 64

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 5.657
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 3 %
 • Tổng số giảng viên: 423
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 19,1%

Học phí:                  Từ 1.850.000đ – 2.450.000đ/tháng

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Đã kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình