Trường Đại học Y Dược TP.HCM

Thông tin chung về Trường Đại học Y Dược TP.HCM

 • Địa điểm: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website: https://ump.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: YDS
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Sức khỏe
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 15
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 43
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 93%
 • Học phí: 37.000.000 - 77.000.000 đồng/năm

Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học chuyên ngành y khoa tại Việt Nam. Có sứ mạng đào tạo bác sĩ, dược sĩ có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực vùng Đông Nam Bộ. Được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam.

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 49
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 91
  2. Dạy học: 64
  3. Công bố bài báo khoa học: 22
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 46
  5. Chất lượng người học: 24
  6. Cơ sở vật chất: 123

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 13.975
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 33 %
 • Tổng số giảng viên: 967
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 33,9%

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

 • Xếp hạng theo THE và QS: 0
 • Định hạng theo UPM và QS Stars: 0
 • Kiểm định trường của Việt Nam: Đã kiểm định
 • Kiểm định trường của quốc tế: Không
 • Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam: 1 chương trình
 • Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế: 2 chương trình