Trường Đại học Y Dược TP.HCM

LOGO CỦA TRƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên tiếng Anh: University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City
 • Năm thành lập: 1947
 • Địa điểm: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tỉnh/thành phố: TP. Hồ Chí Minh
 • Vùng kinh tế: Đông Nam bộ
 • Website: https://ump.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: YDS
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Sức khỏe

GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học chuyên ngành y khoa tại Việt Nam. Có sứ mạng đào tạo bác sĩ, dược sĩ có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực vùng Đông Nam Bộ. Được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam.

Xếp hạng quốc tế tính đến 30/06/2023

 • Theo QS: Không
 • Theo QS ASIA: Không
 • Theo THE: Không
 • Theo THE ASIA: Không
 • Định hạng theo QS: Không
 • Định hạng theo UPM: Không

Xếp hạng VNUR 2024

 • Xếp hạng tiêu chuẩn 1: 118
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 2: 111
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 3: 21
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 4: 68
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 5: 20
 • Xếp hạng tiêu chuẩn 6: 145

Tình hình kiểm định tính đến 30/6/2023

 • Kiểm định CSGD theo Thông tư 12: Hết hạn
 • Kiểm định CSGD theo bộ tiêu chuẩn quốc tế: Không