TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

Thông tin chung về TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

 • Địa điểm: 02 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
 • Website: https://www.pnt.edu.vn
 • Mã tuyển sinh: TYS
 • Loại hình: Trường Đại học
 • Loại trường: Công lập
 • Khối ngành: Sức khỏe
 • Số ngành đào tạo trình độ đại học: 9
 • Số ngành đào tạo trình độ sau đại học: 14
 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 100%
 • Học phí: Từ 41.000.000đ - 44.368.000đ/năm

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một trường đại học chuyên ngành y khoa tại Việt Nam. Trường được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập theo Quyết định số 24/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ban hành ngày 7 tháng 1 năm 2008. Trường chịu sự quản lý trực tiếp của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ Y tế. Tiền thân của trường là Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐTBDCBYT TP.HCM) vốn có nhiệm vụ như một trường đại học.

Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo các thế hệ y khoa thuộc Chuyên khoa và Đa khoa nhằm cung cấp nguồn nhân lực ngành y cho Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Kết quả xếp hạng theo VNUR 2023

 • Thứ hạng của Trường theo VNUR: 99
 • Thứ hạng từng tiêu chuẩn
  1. Chất lượng được công nhận: 156
  2. Dạy học: 67
  3. Công bố bài báo khoa học: 61
  4. Nhiệm vụ KHCN và sáng chế: 57
  5. Chất lượng người học: 32
  6. Cơ sở vật chất: 121

Con số thống kê cơ bản

 • Tổng quy mô sinh viên và học viên: 7.790
 • Tỷ lệ học viên sau đại học: 3 %
 • Tổng số giảng viên: 521
 • Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ: 26,3%

Học phí:                  Từ 41.000.000đ – 44.368.000đ/năm

Xếp hạng, định hạng và kiểm định (09/2022)

– Xếp hạng theo THE và QS:                0

– Định hạng theo UPM và QS Stars:      0

– Kiểm định trường của Việt Nam:        Chưa kiểm định

– Kiểm định trường của quốc tế:            Không

– Kiểm định Chương trình đào tạo của Việt Nam:       0 chương trình

– Kiểm định Chương trình đào tạo quốc tế:                 0 chương trình