118 trường đại học công bố xét học bạ THPT 2023

Tính đến ngày 21.2 đã có 118 trường đại học, học viện trên cả nước công bố sử dụng phương thức xét học bạ THPT trong kỳ tuyển sinh 2023.