Thông tin tuyển sinh Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2023

Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2023 với nhiều điểm mới.